Dichloroacetic acid, 99%

Nr CAS: 79-43-6
Nr katalogowy: A14740
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A14740 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-2-CHCO-2-H

Masa cząsteczkowa: 128.94

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H400

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar