(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride, 97% 5GR

Nr CAS: 6283-74-5
Nr katalogowy: 336040050
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 336040050

Opis

Wielkość opakowania: 5GR

Wzór sumaryczny: C8 H8 O7

Masa cząsteczkowa: 216.15

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315 H319 H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

Brand

ACROS