Copper(II) perchlorate hexahydrate, 99.999% (metals basis)

Nr CAS: 10294-46-9
Nr katalogowy: 44319
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44319 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cu(ClO-4-)-2-•6H-2-O

Masa cząsteczkowa: 370.53 (262.44anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P220-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar