Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 99.99% (metals basis)

Nr CAS: 155640-85-0
Nr katalogowy: 41870
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41870 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cu(CF-3-COCHCOCF-3-)-2-•xH-2-O

Masa cząsteczkowa: 477.64(anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar