Copper(II) acetate monohydrate, 98+%

Nr CAS: 6046-93-1
Nr katalogowy: A16203
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16203 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-6-CuO-4-•H-2-O

Masa cząsteczkowa: 199.65 (181.64anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H315-H319-H335-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar