Copper powder, spherical, -170+400 mesh, 99.9% (metals basis), Oxygen <1000ppm

Nr CAS: 7440-50-8
Nr katalogowy: 43385
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43385 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H319-H335-H401-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar