Copper powder, semispherical, -50+70 mesh, 99% (metals basis)

Nr CAS: 7440-50-8
Nr katalogowy: 45030
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45030 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319-H335-H401-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280i-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar