Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis)

Nr CAS: 1308-06-1
Nr katalogowy: 40184
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40184 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Co-3-O-4-

Masa cząsteczkowa: 240.8

Zwroty wskazujące zagrożenie: H317-H351-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P261-P280-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar