Cobalt(II) iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis)

Nr CAS: 15238-00-3
Nr katalogowy: 23119
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 23119 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CoI-2-

Masa cząsteczkowa: 312.74

Zwroty wskazujące zagrożenie: H317-H341

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P261-P280-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar