Cobalt(II) fluoride, ultra dry, 99.99% (metals basis)

Nr CAS: 10026-17-2
Nr katalogowy: 35740
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 35740 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CoF-2-

Masa cząsteczkowa: 96.93

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H314-H317-H351

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar