Cobalt rod, 5mm (0.2in) dia, 99.95% (metals basis)

Nr CAS: 7440-48-4
Nr katalogowy: 43032
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43032 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H334-H317-H413

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P284-P261-P280g-P304+P340-P342+P311a-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar