Cobalt rod, 12mm (0.47in) dia, Puratronicĺ¨, 99.995% (metals basis)

Nr CAS: 7440-48-4
Nr katalogowy: 10867
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10867 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H334-H317-H413

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P284-P261-P280g-P304+P340-P342+P311a-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar