Citrate Buffer, 0.2M buffer soln., pH 4.0, low endotoxin

Nr CAS: 4/3/32
Nr katalogowy: J67435
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J67435 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P264-P305+P351+P338-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar