cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II), Premionĺ¨, 99.95% (metals basis), Pt 24.2% min

Nr CAS: 15604-36-1
Nr katalogowy: 41008
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41008 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: PtCl-2-[P(C-6-H-5-)-3-]-2-

Masa cząsteczkowa: 790.58

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar