Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, 98%

Nr CAS: 7788-99-0
Nr katalogowy: A11816
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A11816 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CrKO-8-S-2-•12H-2-O

Masa cząsteczkowa: 499.39 (283.21anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar