Chromium(III) oxide sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.8% (metals basis)

Nr CAS: 1308-38-9
Nr katalogowy: 41058
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41058 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cr-2-O-3-

Masa cząsteczkowa: 151.99

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H332-H317

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280g-P304+P340-P301+P312a-P321-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar