Chloroform, ethanol-free, 99+%, stab. with ca 50 ppm amylene

Nr CAS: 67-66-3
Nr katalogowy: L14759
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L14759 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CHCl-3-

Masa cząsteczkowa: 119.38

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H331-H315-H319-H351-H361-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar