Chloroform, ACS, 99.8+%

Nr CAS: 67-66-3
Nr katalogowy: 32614
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 32614 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CHCl-3-

Masa cząsteczkowa: 119.38

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H331-H315-H319-H351-H361-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar