Chloroacetic acid, 99%

Nr CAS: 29167
Nr katalogowy: A11482
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A11482 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2-H-3-ClO-2-

Masa cząsteczkowa: 94.5

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H311-H331-H314-H400

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar