CHES, 99%

Nr CAS: 103-47-9
Nr katalogowy: A18047
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A18047 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-1–7-NO-3-S

Masa cząsteczkowa: 207.29

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P264-P305+P351+P338-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar