Cesium iodide, 99.999% (metals basis)

Nr CAS: 7789-17-5
Nr katalogowy: 10992
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10992 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CsI

Masa cząsteczkowa: 259.81

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H315-H319-H317-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar