Cesium fluoride, 99% (metals basis)

Nr CAS: 13400-13-0
Nr katalogowy: 12885
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 12885 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CsF

Masa cząsteczkowa: 151.9

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300-H310-H330-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P310a-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar