Cerium(IV) oxide, NanoArcĺŞ CE-0750, 20% in H2O, colloidal dispersion

Nr CAS: 1306-38-3
Nr katalogowy: 47238
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 47238 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CeO-2-

Masa cząsteczkowa: 172.12

Zwroty wskazujące zagrożenie: H303

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar