Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H2O, nanoparticle dispersion, high pH, <5.0nm APS Number Weighted

Nr CAS: 1306-38-3
Nr katalogowy: 47259
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 47259 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Ce-0-.82O-2-:Zr-0-.18O-2-

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie:

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar