Cerium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)

Nr CAS: 14457-87-5
Nr katalogowy: 40373
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40373 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CeBr-3-

Masa cząsteczkowa: 379.83

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar