Cerium(III) acetate sesquihydrate, 99.9% (REO)

Nr CAS: 537-00-8
Nr katalogowy: 15294
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 15294 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Ce(C-2-H-3-O-2-)-3-•1.5H-2-O

Masa cząsteczkowa: 344.28 (317.26anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H318-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar