Celiteĺ¨ 535

Nr CAS: 68855-54-9
Nr katalogowy: H37758
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H37758 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SiO-2-

Masa cząsteczkowa: 60.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319-H335-H373

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P280i-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar