Carbon disulfide, HPLC Grade, 99.8+%

Nr CAS: 75-15-0
Nr katalogowy: 38993
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 38993 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CS-2-

Masa cząsteczkowa: 76.14

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H302-H333-H315-H319-H361-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar