(-)-Camphanic acid chloride, 98% 1GR

Nr CAS: 39637-74-6
Nr katalogowy: 209890010
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 209890010

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C10 H13 Cl O3

Masa cząsteczkowa: 216.66

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314 EUH029

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P330+P331 P280 P305+P351+P338 P310 P402+P404

Synonimy:

Brand

ACROS