Calcium sulfate, anhydrous, 99%

Nr CAS: 7778-18-9
Nr katalogowy: 40144
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 40144 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CaO-4-S

Masa cząsteczkowa: 136.14

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar