Calcium oxide, Reagent Grade

Nr CAS: 1305-78-8
Nr katalogowy: 33299
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 33299 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CaO

Masa cząsteczkowa: 56.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H318-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar