Calcium iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis)

Nr CAS: 10102-68-8
Nr katalogowy: 22395
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 22395 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CaI-2-

Masa cząsteczkowa: 293.89

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar