Cadmium single crystal disc, 10mm (0.39in) dia, 1-3mm (0.04-0.1in) thick, (110) orientation, ĺ±0.5ĺˇ

Nr CAS: 7440-43-9
Nr katalogowy: 13542
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13542 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H300-H310-H330-H350

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P301+P310-P320-P361-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar