Cadmium selenide, 99.995% (metals basis)

Nr CAS: 1306-24-7
Nr katalogowy: 11057
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11057 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CdSe

Masa cząsteczkowa: 191.36

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H331-H373-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P301+P310a-P304+P340-P311a-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar