Cadmium iodide, 98%

Nr CAS: 7790-80-9
Nr katalogowy: A18079
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A18079 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CdI-2-

Masa cząsteczkowa: 366.21

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H331-H351-H373-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P301+P310a-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar