Cadmium, course powder, 1-4mm for reductors, 99+% (metals basis)

Nr CAS: 7440-43-9
Nr katalogowy: 47246
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 47246 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H330-H341-H350-H361-H372-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P284-P304+P340-P320-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar