Bromophenol blue sodium salt 25GR

Nr CAS: 34725-61-6
Nr katalogowy:BP114-25
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: BP114-25 Kategoria:

Opis

Wielkość opakowania: 25GR

Wzór sumaryczny: C19 H9 Br4 Na O5 S

Masa cząsteczkowa: 691.94

Zwroty wskazujące zagrożenie: H335 H319 H315

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy: 3′,3”,5′,5”-Tetrabromophenolsulfonephthalein

 

Brand

BIOREAGENTS