Bromine liquid, ACS, 99.5%

Nr CAS: 7726-95-6
Nr katalogowy: 33220
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 33220 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H330-H314-H400

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar