Boron powder (96+ atomic % B-10), crystalline, -60+100 mesh, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 7440-42-8
Nr katalogowy: 44256
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44256 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H302-H332-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar