Bis(trimethylsilyl)sulfide, tech.

Nr CAS: 3385-94-2
Nr katalogowy: 44818
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44818 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-H-1–8-SSi-2-

Masa cząsteczkowa: 178.44

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar