[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene, 98% 50GR

Nr CAS: 2712-78-9
Nr katalogowy: 213670500
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 213670500

Opis

Wielkość opakowania: 50GR

Wzór sumaryczny: C10 H5 F6 I O4

Masa cząsteczkowa: 430.03

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315 H335 H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

Brand

ACROS