(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine, ChiProsĺ¨, 99%, ee 98+%

Nr CAS: 23294-41-9
Nr katalogowy: H27424
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H27424 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–6-H-1–9-N

Masa cząsteczkowa: 225.34

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar