Bismuth(III) chloride oxide, 99.999% (metals basis)

Nr CAS: 7787-59-9
Nr katalogowy: 11843
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 11843 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: BiClO

Masa cząsteczkowa: 260.43

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar