Bismuth single crystal disc, 10mm (0.39in) dia, 1-3mm (0.04-0.1in) thick

Nr CAS: 7440-69-9
Nr katalogowy: 13540
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13540 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H311-H332

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280-P302+P352-P304+P340-P322-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar