Bismuth single crystal, 15mm (0.59in) dia, 25mm (1in) long, random orientation

Nr CAS: 7440-69-9
Nr katalogowy: 13288
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 13288 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H311-H332

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280-P302+P352-P304+P340-P322-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar