Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, 99%

Nr CAS: 1291-32-3
Nr katalogowy: 39558
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39558 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–0-H-1–0-Cl-2-Zr

Masa cząsteczkowa: 292.32

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar