Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine

Nr CAS: 1/5/75
Nr katalogowy: 10427
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10427 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: (H-2-NC-3-H-6-)-2-P(C-6-H-5-)

Masa cząsteczkowa: 224.29

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar