Bis-Tris, 98+% (dry basis), Ultrapure, Affymetrix/USB

Nr CAS: 6976-37-0
Nr katalogowy: J12112
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J12112 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-1–9-NO-5-

Masa cząsteczkowa: 209.24

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar