(-)-beta-Citronellol, 97%

Nr CAS: 7540-51-4
Nr katalogowy: H60174
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H60174 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–0-H-2–0-O

Masa cząsteczkowa: 156.27

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar