Beryllium foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99% (metals basis)

Nr CAS: 7440-41-7
Nr katalogowy: 14756
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14756 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H330-H315-H319-H317-H350-H335-H372

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P310a-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P330-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar